Przygotowanie i budowa instalacji na SPZZOZ w woj. świętokrzyskim

P+S uczestniczy w procesie przygotowania i budowy instalacji na SPZZOZ w woj. świętokrzyskim. W ramach termomodernizacji obiektu zostanie zbudowana instalacja o mocy 81 kWp.