Janusz Piechociński: dyskusje w sprawie ustawy o OZE trwają zbyt długo

Minister Gospodarki skomentował obecną sytuację w zakresie prac nad rządowym projektem ustawy o OZE.

Janusz Piechocińśki zapewnił, że w tym tygodniu dojdzie do spotkania przedstawicieli resortów gospodarki, środowiska i skarbu w celu wyjaśnienia różnic w stanowiskach dotyczących ustawy o OZE prezentowanych przez poszczególne ministerstwa. - Co do szczegółów, to mamy sto różnic zdań i dlatego w przyszłym tygodniu planuję spotkanie moich ludzi z ludźmi ministra Budzanowskiego i ministra Korolca - powiedział w piątek Polskiej Agencji Prasowej szef resortu gospodarki.

Minister Gospodarki podkreślił, że rządowe dyskusje w sprawie projektu ustawy o OZE trwają zbyt długo, a inwestorzy potrzebują czytelnego sygnału i stabilnych warunków do inwestowania.

Zdaniem Janusza Piechocińskiego, projekty ustaw energetycznych, w tym ustawy o OZE, powinny trafić do parlamentu jak najszybciej, jednak wcześniej potrzebne jest wypracowanie wspólnego stanowiska przez rząd.

- Jest potrzebne szybkie rozstrzygnięcie polityczne i przeniesienie go do projektu ustawy i przedłożenie parlamentowi, ale rząd musi wystąpić w tej sprawie jako jedno, podobnie jak parlament. Bo będzie to przedmiotem sporu nie tylko pomiędzy energetyką konwencjonalną i OZE, ale i wewnątrz OZE - PAP cytuje Janusza Piechocińskiego.

Źródło: www.gramwzielone.pl