Projekt ustawy o OZE trafi do parlamentu jeszcze w I półroczu 2013?

Według wiceministra gospodarki Tomasza Tomczykiewicza projekt ustawy o OZE zostanie przyjęty przez rząd jeszcze w pierwszym kwartale, po czym zostanie skierowany do procedowania w Sejmie.

Jak informuje dzisiaj cire.pl, powołując się na przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki, Rada Ministrów powinna przyjąć duży trójpak energetyczny, na który składają się projekty ustawy o OZE, Prawa energetycznego i Prawa gazowego, jeszcze w pierwszym kwartale br. Jednocześnie projekt ustawy o OZE nie będzie procedowany oddzielnie, czego domaga się środowisko związane z branżą energetyki odnawialnej, i ustawa o OZE zostanie skierowana do Sejmu łącznie z pozostałymi projektami ustaw energetycznych.

Zdaniem Tomasza Tomczykiewicza, przyjęcie przez Radę Ministrów projektów ustaw energetycznych w pierwszych miesiącach 2013 r. daje szansę na rozpoczęcie procedowania ich w Sejmie jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Projekty ustaw wchodzących w skład tzw. dużego trójpaku energetycznego zostały skierowane w grudniu do Komitetu Stałego Rady Ministrów po przyjęciu ich przez Komitet do Spraw Europejskich.

Tempo rządowych prac nad ustawami energetycznymi będzie zależeć od osiągnięcia konsensusu pomiędzy poszczególnymi resortami w spornych kwestiach - w tym w zakresie wysokości wsparcia dla producentów zielonej energii w projektowanym systemie wsparcia dla OZE - zwłaszcza w zakresie wysokości wsparcia dla operatorów instalacji współspalania czy elektrowni wodnych. Ministerstwo Gospodarki postuluje znaczące ograniczenie wsparcia dla współspalania oraz starszych elektrowni wodnych, na co nie chce się zgodzić Ministerstwo Skarbu Państwa reprezentujące interesy państwowych koncernów energetyczych - PGE, Enei, Energi i Taurona, dla których nowy system wsparcia może oznaczać znaczące ograniczenie zysków czerpanych w ramach obecnie funkcjonującego systemu zielonych certyfikatów.

Źródło: www.gramwzielone.pl