Perspektywy Fotowoltaiki w Polsce (Raport gramwzielone.pl)- Streszczenie

W grudniu 2011 r. Ministerstwo Gospodarki opublikowało propozycję pakietu ustaw regulujących działalność rynku energetycznego, w tym ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE).

Zawarte w niej regulacje po wprowadzeniu ustawy w życie znacząco zmienią zasady funkcjonowania polskiego rynku OZE, a także – poprzez zmianę zasad systemu wsparcia dla producentów zielonej energii – mogą wpłynąć na zmianę dynamiki rozwoju poszczególnych źródeł odnawialnych.

Proponowane regulacje zakładają zmianę zasad obecnego, rządowego systemu wsparcia dla producentów OZE - tzw. systemu zielonych certyfikatów (ZC) i mają na celu zapewnienie inwestorom stabilnego i długookresowego wsparcia. Planowana dywersyfikacja systemu ZC może ponadto stworzyć nowe okazje biznesowe dla inwestorów w poszczególnych technologiach OZE. Wprowadzenie nowej ustawy o OZE, jak również nowego sytemu ZC, Ministerstwo Gospodarki wstępnie planowało na 1 lipca 2012 r., jednak obecnie wiadomo, że nowe regulacje wejdą w życie z opóźnieniem, a zapowiadany przez resort gospodarki termin ich wprowadzenia to 1 stycznia 2013 r. Termin ten został zapisany w ostatecznej wersji ustawy o OZE z 26 lipca 2012 r.

Proponowane regulacje i nowy system wsparcia dla OZE są symptomem nowego podejścia polskiego rządu do wspierania energetyki odnawialnej. Nowy system wsparcia dla OZE ma w większym stopniu wspierać inwestycje w tzw. energetykę rozproszoną, w której mają partycypować gminy czy gospodarstwa domowe, dla których nowa ustawa o OZE przewiduje nowe zachęty inwestycyjne. Nowe podejście polskiego rządu do OZE może stworzyć sprzyjające otoczenie regulacyjne dla technologii, których dotychczasowy system nie wspierał w stopniu umożliwiającym ich rozwój.

Jedną z technologii, które mogą w największym stopniu skorzystać na wprowadzeniu nowego systemu wsparcia, jest fotowoltaika. Przewidywane przez resort gospodarki podwojenie wartości zielonych certyfikatów dla tej technologii może w końcu zwrócić na nią uwagę inwestorów. Poniższy raport jest przygotowany z myślą o inwestorach zainteresowanych udziałem w tworzącym się polskim rynku fotowoltaicznym. Mamy nadzieję, że raport „Perspektywy fotowoltaiki w Polsce” dostarczy Państwu niezbędnych informacji, które pomogą w ocenie planów związanych z dopiero powstającym w naszym kraju rynkiem PV.

Pełny raport można zamówić przez portal gramwzielone.pl wysyłając maila na adres: biuro@gramwzielone.pl

Źródło:

www.gramwzielone.pl