P+S uruchamia filię w Ghanie

W dniach 19-26.02.2014 r. miał miejsce wyjazd do Ghany, mający na celu zakończenie prowadzonych negocjacji w zakresie uruchomienia w Zachodniej Afryce oddziału P+S zajmującego się promowaniem idei budowy elektrowni fotowoltaicznych w rejonach, gdzie słońce świeci przez okrągły rok, a energii elektrycznej w sieci nadal jest za mało.
Przedstawiciele P+S prowadzili rozmowy z przedstawicielami urzędów odpowiadających za rozwój energetyki w Ghanie, odwiedzili istniejącą w Akrze, testową instalację o mocy 315 kWp, dzięki czemu poznali faktycznie warunki dla wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach PV w tym rejonie, a ukoronowaniem pobytu było zawarcie porozumiem z przedsiębiorcami przygotowującymi projekty PV na miejscu, oraz spotkanie z Ministrem Energetyki panem Emmanuelem Armah-Kafi Buah.
Afryka jest rynkiem rozwijającym energetykę z OZE nie tylko z przyczyn pro-środowiskowych, jak ma to miejsce w Europie, ale dlatego, że poszukuje alternatywnych źródeł, by móc uzupełnić ilość energii w systemie, co w konsekwencji ułatwi rozwój całej gospodarki.