Taryfa gwarantowana - netto czy brutto? Znamy odpowiedź

Na pytanie portalu Gramwzielone.pl w sprawie cen gwarantowanych w nowej ustawie o OZE odpowiedział Janusz Pilitowski, dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki.

Brak doprecyzowania statusu stawek taryf gwarantowanych w projekcie ustawy o OZE wywołał wiele zamieszania wśród inwestorów zainteresowanych inwestycjami w mikro- i małe instalacje OZE objętych - zgodnie z propozycją nowego systemu wsparcia - systemem taryf gwarantowanych.

W odpowiedzi, którą otrzymaliśmy z Ministerstwa Gospodarki, wynika, że wartości stawek taryf gwarantowanych podanych w ostatnim projekcie ustawy o OZE to wartości w ujęciu netto. Resort gospodarki tym samym rozwiał pojawiające się wcześniej informacje, zgodnie z którymi taryfy gwarantowane miałyby być stawkami w ujęciu brutto. Na taką interpretację wskazywałaby dodatkowo ustawa o cenach, zgodnie z którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, przy czym w cenie uwzględnia się podatek VAT. Przyjęcie takiej interpretacji znacząco zmniejszyłoby atrakcyjność inwestycji w tego rodzaju instalacje OZE, podane w projekcie ustawy o OZE stawki taryf gwarantowanych musiałyby być bowiem pomniejszane o wartość podatku VAT, co znacząco obniżyłoby atrakcyjność tego rodzaju inwestycji.

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl Janusz Pilitowski z resortu gospodarki - "W art. 42 projektu ustawy o OZE z dnia 9.10.2012 r. uregulowano tryb określania ceny zakupu energii elektrycznej przez sprzedawcę zobowiązanego, bez wskazania czy cena ta jest ceną brutto czy netto. Po dogłębnej analizie kwestii należnych podatków Departament Energii Odnawialnej wprowadzi odpowiednie autopoprawki do przedmiotowego projektu, obejmujące doprecyzowanie, że ceny gwarantowane są cenami netto".

Taka interpretacja z pewnością ucieszy osoby zainteresowane rozwojem rynku mikro- i małych odnawialnych źródeł energii w perspektywie wejścia w życie nowego systemu wsparcia dla OZE i umożliwi szybszy rozwój w Polsce rozproszonych źródeł energii - co jest jednym z głównych celów wprowadzenia w życie nowego systemu wsparcia dla OZE - a także zrówna realną wartość przychodów otrzymywanych ze sprzedaży energii produkowanej w mikro- i małych intalacjach OZE dla podmiotów zwolnionych z obowiązku VAT (gospodarstwa domowe i niektóre firmy) jak i jemu podlegających (przedsiębiorstwa odprowadzające VAT).

Źródło: www.gramwzielone.pl