Nowe, wyższe taryfy gwarantowane dla PV. Rozkręcą rynek domowej fotowoltaiki?

W zaprezentowanej właśnie nowej wersji projektu ustawy o OZE Ministerstwo Gospodarki zmieniło podział grup instalacji PV, a także stawki, które będą przysługować za produkowaną w nich energię.

Systemem taryf gwarantowanych zostaną objęte instalacje fotowoltaiczne o zaintalowanej mocy do 100 kW. We wcześniejszej wersji ustawy o OZE resort gospodarki przewidywał wprowadzenie jednej taryfy dla wszystkich systemów PV o mocy do 100 kW, dla których stawka za sprzedaż energii miała wynosić 1,1 zł/kWh. W nowym projekcie Ministerstwo Gospodarki wprowadziło dodatkowe podziały w ramach mikro- i małych instalacji PV. Nowe taryfy wyglądają następująco:

- dachowe instalacje fotowoltaiczne o mocy do 10 kW: taryfa 1,30 PLN/kWh
- dachowe instalacje fotowoltaiczne o mocy od 10 kW do 100 kW: taryfa 1,15 PLN/kWh
- gruntowe instalacje fotowoltaiczne o mocy od 10 kW do 100 kW: taryfa 1,10 PLN/kWh

Resort gospodarki zakłada, że wysokość taryf dla fotowoltaiki będzie maleć w kolejnych latach średnio o 5% rocznie.

We wszystkich w/w przypadkach model ekonomiczny przygotowany przez MG zakłada wewnętrzną stopę zwrotu kapitału własnego IRR na poziomie 12% - przy 15-letnim kredycie w wysokości 70% kosztów inwestycji i średnim oprocentowaniu na poziomie 8%.

Ministerstwo Gospodarki prognozuje, że powyższy system dopłat do produkcji energii słonecznej w mikro- i małych systemach fotowoltaicznych przyczyni się do zainstalowania w przyszłym roku w sumie 20 MW tego rodzaju systemów PV, a ich liczba do 2020 roku wzrośnie do ponad 235 MW. Dzięki takiemu potencjałowi na koniec obecnej dekady w naszym kraju ma być produkowane według MG 222,5 GWh energii słonecznej. Koszt wsparcia mikro- i małej energetyki słonecznej w 2020 roku ma wynieść 209,8 mln zł.

Źródło: http://gramwzielone.pl/