"DGP": nowa ustawa rozkręci rynek instalacji fotowoltaicznych

"Dziennik Gazeta Prawna" pisze o perspektywach rozwoju sektora fotowoltaicznego, które otworzą się wraz z przyjęciem ustawy o odnawialnych źródeł energii.

"Dziennik Gazeta Prawna" zauważa, że nowa ustawa o energii odnawialnej zniesie szereg barier utrudniających dzisiaj wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w polskich domach, takich jak obowiazek posiadania działalności gospodarczej czy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

– Projektowana ustawa o odnawialnych źródłach energii zapewnia wsparcie na poziomie zapewniającym opłacalność inwestycji dla Kowalskiego. Szacujemy, że na taki krok zdecyduje się od 20 do nawet 50 tys. gospodarstw domowych rocznie. Analiza rozwoju rynków w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Czechach po uruchomieniu systemów wsparcia pokazuje ogromną dynamikę – "DGP" cytuje Pawła Dobrowolskiego, prezesa Lumen Technik.

"DGP" powołuje się także na zdanie prof. Krzysztofa Żmijewskiego z Politechniki Warszawskiej, który zauważa dynamiczny spadek kosztów produkcji energii słonecznej w systemach fotowoltaicznych. Jego zdaniem, biorąc pod uwagę planowany system dopłat, już niedługo spadek kosztów instalacji PV może zapewnić inwestorom nawet sześcioletni okres zwrotu inwestycji.

– W Polsce mamy 6 mln domów. Gdybyśmy chcieli zaopatrzyć co trzeci, mamy potencjał na 2 mln instalacji. Obór i stodół nie liczę, a je też można wykorzystać. Skoro w fotowoltaikę inwestują Brytyjczycy mieszkający na wyspie mgieł, chmur i deszczy, to dlaczego nie mielibyśmy robić podobnie i my? Zwłaszcza że za kilka lat wyłączymy najstarsze elektrownie węglowe i prądu może brakować - "DGP" cytuje prof. Krzysztofa Żmijewskiego, którego zdaniem w 2020 roku łączna moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce może przekroczyć poziom 2 GW, czyli prawie tyle, ile wynieść ma moc planowanej w Polsce elektrowni atomowej.

Źródło: www. gramwzielone.pl